Vi utbildar teckenspråkstolkar, skrivtolkar och direkttextare
i Gamla stan i Stockholm.